Zobrazujú sa výsledky 1–15 z 412

Rok vzniku: 1970

Krajina pôvodu: Francúzsko

Rodina PETZL vo Francúzsku v 70. rokoch založila firmu, ktorej poslaním sa stalo vytvárať jednoduché, účinné a inteligentné riešenia pre ľudí nadšených vertikálou a skúmaním neznámeho. Vernosť tomuto poslaniu sa prejavuje vo všetkých výrobkoch, vybaveniach a odborných textoch. V posledných rokoch zaznamenáva činnosť tejto firmy rýchle a podstatné zmeny: Objavujú a rozvíjajú sa športové aktivity donedávna takmer neznáme. Dochádza k špecializácii jednotlivých odvetví ako horolezectvo vo voľnom teréne, horolezectvo na umelých stenách, horolezectvo veľkých stien a bouldering. Veľký rozmach zaznamenáva tiež napríklad zimné horolezectvo a ďalšie. Súčasne s tým, ako sa rozširuje záujem o vertikálu, táto firma stále pokračuje v práci. Team navrhuje nové techniky, vytvára tréningové pomôcky, snaží sa hlavne upozorňovať na všadeprítomné riziko.Tento výrobný podnik sa chce tiež viac zapojiť do rozvoja komunity športovcov. Preto sa rozhodol, že v roku 2006 založí nadáciu, ktorá bude podporovať snahy v oblasti trvalo udržateľného rozvoja s dôrazom na vzdelávanie a prevenciu rizík spojených s činnosťami vo výškach a hľadaním rovnováhy medzi človekom a prírodným, kultúrnym a ekonomickým prostredím.

-10%
1 215,22  1 093,15 
-10%
94,61  85,11 
-10%
-10%
45,41  40,85 
-10%
-10%
47,23 82,37 
-10%
83,77  75,35 
-10%
64,11 205,94 
-10%
284,78  256,17 
-10%
101,71  91,49 
-10%
169,64  152,60 
-10%
108,80  97,87 
-10%
168,85  151,89 
-10%
73,33  65,97 
-10%
44,59  40,11