Kto sme

Adresa našej webovej stránky je: www.outdoor.sk.

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Komentáre

Keď návštevníci webu zanechávajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu.

Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

Multimédiá

Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

Kontaktné formuláre

Keď návštevníci webu používajú na stránke kontaktné formuláre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu.

Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach, ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje. Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam posielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.

INFORMÁCIA PRE ZÁKAZNÍKOV

Poskytnutie informácií a oznámení dotknutým osobám súvisiacich so spracúvaním ich osobných údajov
podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“)

Časť I. Informácie o spracovateľských činnostiach

1. Prevádzkovateľ:
BVH, spol. s r.o.
Stavbárov č. 21, 971 01 Prievidza
IČO: 356 74 148
tel. kontakt: +421 46 5422 462
e-mail: osvaldova@bvh.sk
(ďalej len „Spoločnosť“)

2. Zodpovedná osoba:
tel. kontakt: +421 46 5422 462
e-mail: osvaldova@bvh.sk
Spoločnosť BVH vo svojej prevádzke spracúva osobné údaje zákazníkov, a z toho dôvodu zaviedla opatrenia na zaistenie zákonnosti, dôvernosti, spravodlivosti a transparentnosti spracúvania osobných údajov tak, aby od 25.5.2018 dosiahla súlad s nariadením GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Osobné údaje spracúvame na základe Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 a v súlade s Nariadením EÚ 679/2016 ( GDPR ).

Spracovateľská činnosť: Zákazníci
a. Účel spracúvania osobných údajov:
Predaj tovaru cez e-shop
b. Právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie nasledovných zákonných povinností: Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 v znení neskorších predpisov, Zákona o DPH č. 222/2004 v znení neskorších predpisov – na vystavenie faktúry , Zákon o poštových službách č. 324/2011 v znení neskorších predpisov-na zaslanie faktúry.

Kategórie osobných údajov:
titul, meno, priezvisko, adresa, telefónny a mailový kontakt.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S Vašimi osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

Naša webová stránka používa takzvané „cookies“. Slúžia na to, aby bola naša webstránka priateľskejšia pre používateľov a efektívnejšia.
Cookies vytvárame výlučne po vašom potvrdení (opt-in).
 
Čo je Cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa vám uložia do počítača alebo vášho mobilného zariadenia (tablet či telefón) pri návšteve internetovej stránky. Súbory sa ukladajú do priečinku vo vašom prehliadači, obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a nejaký obsah (zväčša čísla a písmenká). Pri nasledujúcej návšteve tejto istej stránky prehliadač pošle informácie, ktoré sú uložené v súboroch cookies naspäť na stránku, ktorá súbory pôvodne vytvorila.
Internetová stránka vďaka tomu vie, že ste už našu stránku navštívili. Cookies vám môžu uľahčiť používanie stránky, stránka si napríklad zapamätá, že ste prihlásení pod svojou prezývkou a pri nasledujúcom načítaní nemusíte znova zadávať svoje prihlasovacie údaje. Používame dočasné a trvalé cookies, dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení kým nezavriete stránku. Naopak trvalé cookies zostávajú vo vašom zariadení do uplynutia svojej platnosti (napr. pár týždňov, mesiacov) alebo dokým ich ručne nevymažete.
Cookies používame, aby sme vám uľahčili používanie našej stránky. Používame vlastné cookies ako aj cookies tretích strán ako napr. cookies od spoločnosti Google.
Tieto súbory využíva stránka na zapamätanie si prihlásenia do menu PRIHLÁSENIE, aby ste nemuseli vypĺňať prihlasovací formulár s menom a heslom pri každom otvorení stránky. Taktiež pri nákupe cez náš e-shop.
Táto webová stránka používa Google Analytics, službu poskytujúcu analýzu webových stránok od spoločnosti Google Inc. („Google“).
 
Ako si môžete upraviť alebo zablokovať cookies v svojom prehliadači:

Otvorte si nastavenia svojho prehliadača (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari či Internet Explorer) a nájdite v nich lištu s nastaveniami súkromia a v nej súbory cookies. Tu si viete prezrieť, aké súbory cookies vo svojom zariadení máte, môžete ich manuálne alebo hromadne vymazať. Podrobnejšie inštrukcie nájdete v nápovede každého z týchto prehliadačov.
Vo svojom prehliadači môžete v nastaveniach prehliadača zakázať automatické akceptovanie súborov cookies. Návod a inštrukcie nájdete v nápovede svojho internetového prehliadača. Ak používate viac zariadení (napr. počítač, tablet, telefón) odporúčame prispôsobiť si používanie cookies v každom z týchto zariadení zvlášť podľa svojich preferencií.
 
ZARADENIE VÁŠHO KONTAKTU DO MAILINGLISTU

Na úvodnej strane sa nachádza ODBEROVÝ FORMULÁR, ktorý sa používa na nadviazanie elektronického kontaktu. Ak nám napíšete prostredníctvom kontaktného formulára svoju e-mailovú adresu, zaradíme tento údaj do mailinglistu, s cieľom zasielania našich ponúk na vami uvedený e-mail. Zadaním uvedeného údaju vyjadrujete súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom priameho marketingu ( zasielania informácií o našich produktoch ). Tento údaj nikdy neposkytujeme iným stranám, slúži len na uvedený účel. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Časť II. Poučenie o právach dotknutej osoby

VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTEJ OSOBY

Odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky na e-mailovej adrese : osvaldova@bvh.sk, písomne na adresu spoločnosti alebo telefonicky na tel. čísle: 046/5422 462. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali. 
Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky.
Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili. 
Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť ( napr. povinná archivácia účtovných dokladov ). 
Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať. 
Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.   
Právo  namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.   
Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).